O projekcie

rejestr-wypadkow-pl-podstrona-o-projekcie-01

O projekcie

Rocznie w Polsce zgłaszanych jest ponad 80 tyś wypadków przy pracy. Prawdopodobnie kolejne 20 tyś to zdarzenia nierejestrowane. Wielu z poszkodowanych potrzebuje pomocy merytorycznej i prawnej w tych trudnych sytuacjach życiowych. Wielu pracodawców „zamiata pod dywan” wypadki, pozostawiając poszkodowanych bez właściwego zabezpieczenia. Projekt powstał z inicjatywy Biegłych Sądowych w celu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej ofiarom wypadków.

Formy pomocy

Bezpłatna Analiza Wypadku

Bezpłatna pomoc w złożeniu pozwu do Sądu Pracy

Sytuacje trudne

Dokonana przez specjalistę z grona Biegłych Sądowych. Analiza pozwoli ustalić aktualną sytuację prawną danego zdarzenia i wskaże kolejne kroki. Analiza może także posłużyć do wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu powypadkowego, jeśli poszkodowany nie zgadza się z jego zapisami. Analiza może zostać przesłana do pracodawcy i traktowana jako wezwanie przedsądowe do wykonania ciążących na nim obowiązków w zakresie wypadku przy pracy. Na tym etapie kończy się wiele spraw zgłoszonych do Rejestru Wypadków z zadowalającym skutkiem dla poszkodowanego.

Jeśli pracodawca nie reaguje na działania poszkodowanego, nie ustosunkuje się do przełożonej Analizy Wypadku, poszkodowany może zdecydować się na drogę sądową. Pomoc przy złożeniu pozwu zakłada także wniosek o skierowanie sprawy na mediację – które realnie skracają czas trwania postępowania. Na tym etapie kończy się nasza bezpłatna pomoc. Reszta w rękach Sądu.

Bo według nas nie ma beznadziejnych, rozwiązują lokalni partnerzy projektu. To zaufane kancelarie prawne, które prowadzą wiele tego typu spraw, uzyskując pozytywne rozwiązanie problemów. Czasem sprawa kończy się zanim zostanie złożony pozew.

Dlaczego warto zgłosić wypadek?

Uruchomienie projektu dzięki wsparciu finansowemu

Koordynatorem programu jest Instytucja Szkoleniowa IDEAL NIP 693 211 28 87