Polityka prywatności

Polityka Prywatności Rejestr Wypadków

Polityka prywatności

 1. Respektując ustawę o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa pozyskanych danych osobowych. Wszyscy koordynatorzy Projektu Rejestr Wypadków są przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu Rejestr Wypadków.

 1. Na potrzeby prowadzenia Programu Rejestr Wypadków zbieramy następujące dane:

  1) Od Zgłaszającego wypadek :

  – imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa i adres pracodawcy. Prosimy o te dane w celu udzielenia bezpłatnej pomocy w zakresie zdarzeń wypadkowych przy pracy.


  2) Od Lokalnych Partnerów:

  – imię i nazwisko

  – nazwa firmy

  – adres siedziby firmy

  – numer telefonu

  – adres mailowy

  – logotyp firmy

  Te dane są nam potrzebne do utworzenia pełnej wizytówki Lokalnego Partnera.

  Wizytówka promocyjna działa na zasadach wywiadowni gospodarczej.

 2. Po udzieleniu bezpłatnej pomocy wszelkie dane Zgłaszającego oraz przesłane przez niego dokumenty medyczne są usuwane z bazy danych.

 3. Po wykupieniu pełnej wizytówki, usuwamy z naszej bazy dane dotyczące Lokalnych Partnerów. Pozostaje jedynie dokument księgowy w postaci faktury VAT. Faktura jest przechowywana zgodnie z przepisami art. 112 i 112a ustawy o VAT

 4. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r ( Dz. U. Z 2014r poz. 1182, 1662) każdy kto wyraził zgodę na administrowanie jego danymi ma prawo do poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prosimy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres biuro@rejestrwypadkow.pl

 5. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.

 6. Na stronie internetowej rejestrwypadkow.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych. Administrator danych nie ma kontroli nad tymi stronami. Decydując się na skorzystanie z któregoś z łączy internetowych widocznych na stronie rejestrwypadkow.pl, użytkownik powinien mieć świadomość, że musi zapoznać się z polityką prywatności i warunkami świadczenia usługi przez podmioty odpowiedzialne za strony internetowe do których prowadzą łącza.